Kocioł z podajnikiem na eko-groszek i pellet MPM Projekt Tornado o mocy 13-30kW

Opis

Kocioł MPM Tornado jest urządzeniem o nowoczesnej konstrukcji, wyposażonym w układ automatycznego podawania paliwa, produkowany w mocach nominalnych od 13 do 30 kW.

Pliki do pobrania

Katalog - kotły MPM

Szczegóły produktu

Kocioł został przebadany przez IEN Łódź, jako urządzenie przyjazne środowisku, spełnia wymagania normy PN-EN 303-5:2012, 5 klasy energetycznej i 5 klasy emisji spalin. Kocioł Tornado został zaprojektowany i przystosowany do automatycznego spalania paliw stałych. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny typu 31.2 sortymentu groszek o granulacji 5÷25mm.
W części górnej kotła, pod klapą obudowy, umiejscowiona jest wyczystka, dająca dostęp do wszystkich kanałów spalinowych kotła oraz do komory paleniskowej. W kanałach spalinowych kotła zamontowano turbulatory spalin tzw. zawirowywacze w celu zatrzymania w kotle jak największej ilości substancji lotnych powstałych podczas procesu spalania. Drzwiczki popielnikowe i paleniskowe znajdują się na ścianie czołowej kotła.

Zalety kotła MPM TORNADO:

  • ceramiczna komora spalania
  • duża komora rozprężna i system komór rozprężno-odpylających
  • sprawność kotła sięgająca 93%
  • innowacyjny system napowietrzania dyszy palnika (powietrze pierwotne i wtórne)
  • wężownica schładzająca, układ zamknięty (opcja)
  • palnik retortowy
  • kocioł kwalifikujący się do programu dofinansowań
  • automatyka do wyboru, sterownik podstawowy Master 500, Master 600 lub sterownik Bruli z PID
  • 40 mm izolacja termiczna kotła